Hiking in National Park “De Weerribben-Wieden”

Last weekend I made a trip to National Park  “De Weerribben-Wieden” . It was a great pleasure to hike through the ‘golden’ reed in this beautiful area.  Before De Weerribben and De Wieden received the status of nature reserve, the area was an important source of peat. The long strips of land where the peat was harvested are called “petgaten”, and these provide a good base for a rich variety of plants and animals. Swamp areas like the National Park Weerribben-Wieden are rare in Europe.

Afgelopen weekend heb ik een uitstapje naar Nationaal Park De Weerribben-Wieden gemaakt. Het was heerlijk om te wandelen tussen het ‘gouden’ riet in dit fantastisch mooie gebied. Voordat De Weerribben-Wieden de status van nationaal park kregen was het gebied een belangrijke bron voor turf. De lange smalle stukken land waar het turf werd gestoken noemen we “petgaten” en deze zijn een uistekende basis voor een rijke varieteit aan planten en dieren. Deze moerasgebieden zijn uniek voor Europa.

Wetland landscape in National Park Weerribben Wieden in the NetherlandsWhen the peat began to run out, the locals switched to reed cultivation. The quality of the Overijssel reed was so good that it became internationally renowned. After construction of the Noordoostpolder, the area became drier and the reed crop less profitable. Today, the reeds are very important for many birds, mammals and reptiles.

De lokale bevolking is in de loop van de tijd overgestapt van turf naar het oogsten van riet. De kwaliteit van deze Overijsselse riet was zo goed dat het internationaal zeer vermaard werd. Door de inpoldering van de Noordoostpolder werd het gebied echter steeds droger en leverde de rietoogst steeds minder winst op. Tegenwoordig is het daarom een belangrijk natuurgebied onder beheer van Natuurmonumenten.

Landscape with bundles of reed In wetland

 

Till April 1 the farmers may harvest the reed and during this first beautiful spring weekend the sheef of reed marked the landscape.

Tot 1 april mag het riet geoogst worden en gedurende deze eerste mooie voorjaarsdag markeerden de traditionele rietschoven het landschap.

One response to “Hiking in National Park “De Weerribben-Wieden”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s