My intentions for 2015: growing a greener and healthier world!

My (stock) photography work became more serious in 2014 and my sails raised 400% compared to 2013. Although it involves relatively small sums it is a big stimulant for me to continue this line of work and a very good way to express my creativity. Beside these activities and my four days paid job for the AOC Council of the Netherlands in which I contribute to several national and international projects on agricultural and green education, sustainability, bio based economy and so on I started as a volunteer chairman of a city farming core group in my own city (EetbaarEde).  It is nice to see that all these different activities with my head, heart and hands come together and  contribute to the same kind of goals “growing a greener and healthier world”. That is my passion.

Mijn werk als stockfotograaf is in 2014 professioneler geworden en mijn verkopen zijn met ruim 400% gestegen. Het gaat nog maar om relatief kleine bedragen, maar het is voor mij een grote stimulans om hierop verder te gaan en een goede manier om mijn creativitieit te uiten. Naast deze activiteiten en mijn vierdaagse werkweek voor de AOC Raad, waarin ik een positieve bijdrage probeer te leveren aan verschillende nationale en internationale projecten ter verbetering van het groene onderwijs, duurzaamheid, biobased economy en meer ben ik gestart als voorzitter van een lokale kerngroep stadslandbouw in Ede (EetbaarEde). Het is fijn dat al deze activtieiten die ik met mijn hoofd, hart en handen uitvoer een positieve  bijdrage leveren aan een ‘groenere en gezondere wereld’. Daar ligt mijn passie.

One of my most popular images at (more the 20 sails in 6 months) illustrates this nicely:

Een van mijn meest populaire beelden bij Shutterstock illustreert dit op een mooie manier.

City farming

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.