Spotting Reindeer is easy

White reindeer of the Sami people along the road in Norway

Spotting reindeer  from the Sami in Lapland in Northern Scandinavia is not so hard. They graze along the road and are not very shy. Sometimes they are lone, but mostly they wander around in little groups. Although it is very quit on the road you must pay attention while driving through the beautiful landscapes in this area: it is easier to bump against reindeer than against another car!

I met this beautiful white male reindeer near the North Cape grazing with his mates in the afternoon sun.

The other pictures I made of reindeer can be found in my Animal/Wildlife collection on Shutterstock.

Het spotten van rendieren van de Sami n Lapland in het noorden van Scandinavië is niet zo moeilijk.. Ze grazen langs de weg en zijn niet erg verlegen. Ze zijn soms alleen, maar meestal dwalen ze rond in kleine groepjes. Alhoewel het erg rustig is op de weg moet je als automobilist heel goed oppassen als je door de mooie landschappen in dit gebied rijdt: de kans dat je en rendier aanrijdt is veel groter dan dat je een andere auto raakt!

Ik heb dit mooie witte mannetje ontmoet vlak bij de Nord Kapp in Noorwegen, grazend met zijn maatjes in een middag zonnetje.

De andere foto’ die ik tijdens mijn reis van rendieren heb gemaakt zijn te vinden in mijn Animal/Wildlife collectie op Shutterstock.

One response to “Spotting Reindeer is easy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s